Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Algemene informatie

’t Wold is gehuisvest in het centrum van Zeewolde. Op dit moment telt onze school 220 leerlingen en geven wij les aan 9 groepen. ’t Wold hanteert een jaarklassensysteem, dat wil zeggen dat kinderen van een zelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.

Kinderen die ’t Wold verlaten moeten een goede basis meekrijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Er moeten dus voldoende basisvaardigheden aangeboden worden. Dit doen wij door gebruik te maken van moderne onderwijsmethoden en hierin af te wisselen tussen schrift en chromebooks. De instructie van de leerkracht is hierbij essentieel. Deze vindt zowel klassikaal, als individueel, als in kleine groepjes plaats.

Het team van ’t Wold is zich er zeer van bewust dat elk kind uniek is, met eigen mogelijkheden en niet als ‘de leerling’ bekeken en beoordeeld kan worden. Samen met de ouders hopen wij het beste uit uw kind te halen.