Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

’t Wold, een school met geschiedenis…..

Polderpioniers in Zuidelijk Flevoland verlangden begin jaren 80 van de 20ste  eeuw voor hun kinderen een school ‘dichter’ bij huis. Zeewolde was  inmiddels een begrip …… maar het dorp bestond toen slechts op de tekentafels.
Door nauwe samenwerking van ouders, diverse instanties en organisaties,  onderwijsinspectie en het Openbaar Lichaam IJsselmeerpolders, konden wij als EERSTE SCHOOL VOOR 4 TOT 12 JARIGEN van Zeewolde, in augustus 1981 van start gaan.

Een kleuter- en lagere school in een nog niet bestaand dorp…… Een heel uniek gebeuren, zo bijzonder zelfs dat de toenmalige minister van onderwijs, Jos van Kemenade, onder zeer grote belangstelling, de school kwam openen.

’t Wold, een school waar kinderen zich thuis voelen, een school waarin  men elkaar ontmoet, naar elkaar luistert en van elkaar leert, met  respect voor elkaars opvattingen en achtergrond. Een school voor een  ieder!
Een school waarin geprobeerd wordt het woord samenwerking extra inhoud te geven.
In 1984 verhuisd naar een gloednieuw onderwijscomplex aan de Flevoweg in  het dorp, dicht bij het centrum. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende schoolgemeenschap voor basisonderwijs, gehuisvest in een goed  geoutilleerd gebouw, in 1997 uitgebreid met vier nieuwe lokalen.

Met een enthousiast team van medewerkers, ouders en vanzelfsprekend de kinderen, voelen we ons ‘thuis’ in ons gebouw, waarin we met elkaar samenwerken aan een goede BASIS voor later.
’t Wold, een school die leeft …… bouwend aan de toekomst.