Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Inspectie

De Onderwijsinspectie zorgt er voor dat de kwaliteit op scholen wordt/blijft gewaarborgd. Zo verzamelt zij stelselmatig alle gegevens van afgenomen toetsen op scholen. Aan de hand hiervan wordt bekeken of een school zorgt voor voldoende opbrengsten.

’t Wold heeft het basisarrangement gekregen van de inspectie. Dit betekent dat zij het vertrouwen van de Inspectie heeft. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende is.