Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Kanjertraining

Kanjertraining

De kanjertraining maakt onderdeel uit van het lesprogramma op ’t Wold ter voorkoming van pesten en het  bevorderen van een positief werkklimaat op onze school. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed toe doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogische klimaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids.