Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Kanjertraining en GAAP

Kanjertraining

De kanjertraining maakt onderdeel uit van het lesprogramma op ’t Wold ter voorkoming van pesten en het  bevorderen van een positief werkklimaat op onze school. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed toe doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogische klimaat.

GAAP

GAAP staat voor groepsaanpak, afgrenzend en positief. GAAP is een aanpak ontwikkeld om te komen tot een goed klassenklimaat. Hiermee bedoelen we dat er in de klas een sfeer is waarin kinderen zich veilig en prettig voelen en ze goed kunnen werken en spelen. GAAP voorkomt dat er veel tijd en aandacht gaat naar negatief gedrag zodat er tijd over blijft voor positief gedrag. Uitgangspunt van de methode is dat je positief gedrag beloont. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids.