Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Meerbegaafdheid

In Zeewolde hebben we met alle zuilen een MB beleid opgezet. Hierin wordt beschreven wat te doen vanaf de signalering tot aan een plaatsing in een speciale groep voor een aantal dagdelen binnen Zeewolde. Zo willen we recht doen aan alle kinderen en is de toeleiding naar de speciale groep op grond van duidelijke criteria.

In het protocol meerbegaafd kunt u lezen hoe wij het op t Wold doen op het gebied van meerbegaafdheid.

Deze kunt u hier downloaden.