Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Meerbegaafdheid

In Zeewolde zijn we met alle zuilen het HB beleid aan het opzetten. Vanaf signalering tot aan plaatsing in een speciale groep voor een aantal dagdelen. Op de verschillende scholen wordt er al veel aandacht aan besteed, maar nu willen we dit Zeewoldebreed gaan uitzetten. Dit door de afspraak, geen kind het dorp uit. Door het gezamenlijk te doen, kunnen we recht doen aan alle kinderen en is de toeleiding naar de speciale groep op grond van duidelijke criteria. Het beleidsstuk is in ontwikkeling, in januari 2020 moet dit er liggen om zeker in het nieuwe schooljaar 2020-2021 gedegen onderwijs aan hoogbegaafden te kunnen bieden.

Op ’t Wold zijn we hier al enige tijd mee bezig en ligt er een protocol meerbegaafdheid klaar.

Deze kunt u hier downloaden.