Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

OR/MR

OR

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die actief betrokken zijn bij de organisatie, planning en uitvoering van diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, enzovoort.

De ouderbijdrage die u jaarlijks betaalt, wordt door de ouderraad beheerd en daaruit worden onder andere de bovengenoemde activiteiten gefinancierd.

U kunt de ouderraad bereiken door een mail te sturen naar or@hetwold.nl

MR

Middels de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school aangaan. De MR heeft een geleding bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Voor ouders van de kinderen van onze school is het belangrijk mee te kunnen praten over beleidszaken. Veel van deze zaken hebben namelijk te maken met de kwaliteit  van de school en die van het onderwijs.

Notulen MR 30-09-2019

Notulen MR 25-11-2019

Notulen MR 03-02-2020

Notulen MR 15-06-2020