Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Onze visie en missie

Missie van ’t Wold.

’t Wold is een school met een veilige leeromgeving, waar de leerling, de leerkracht en de ouders (samen) met plezier naar toegaan, waar het leren een centrale plaats heeft, iedereen respectvol naast elkaar staat en accepteert dat verschillen zich zullen voordoen.

’t Wold: Meer dan een school!

.

Op ’t Wold staan de volgende waarden centraal:

welbevinden, betrokkenheid, structuur, veiligheid, zelfstandigheid, leren

.

Van belang daarbij zijn de volgende uitgangspunten:

 • een klimaat, waarin regels, respect, stimuleren en uitdagen van belang zijn
 • plezier in school is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren
 • rust, regelmaat, structuur en voorspelbaarheid staan bij ons hoog in het  vaandel
 • de lestijd wordt effectief besteed
 • de leerkrachten werken opbrengst – en handelingsgericht
 • er is veel aandacht voor de kernvakken (rekenen, taal/lezen)

.

Onze visie op het kind.    

 • ieder kind is uniek
 • een kind leert verantwoordelijkheid te dragen
 • een kind leert sociale vaardigheden te ontwikkelen
 • een kind leert oplossingsgericht te denken
 • een kind leert voor zichzelf op te komen
 • een kind leert samen te werken en samen te leven