Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

VoorSchoolse Opvang (VSO) en BuitenSchoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang heeft ’t Wold uitbesteed aan Topkids, een organisatie die op professionele en enthousiaste wijze de kinderen voor en na schooltijd op vangt. Voor schooltijd zijn de kinderen welkom vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur. Na schooltijd is er opvang van 14.00 uur tot 18.30 uur.

Eén van onze lokalen is ingericht als een gezellige huiskamer, waarbinnen het kind zich geborgen voelt en plezier kan beleven.

Wanneer u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Topkids, telefoonnummer: 036-5226991. Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.topkids.nl