Meer dan een school!

Basisschool 't Wold;

Schooltijden

Let op! Met ingang van schooljaar 2021-2022 gaat ‘t Wold over op een continurooster met vijf gelijke dagen. Dat betekent alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde en zijn als volgt vastgesteld: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

  • 08.45 – 12.15 uur
  • 13.15 – 15.15 uur

Op woensdag

  • 08.45 – 12.00 uur

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht wordt er in principe vervanging van de leerkracht geregeld. Lukt dit niet dan wordt gevraagd de leerlingen die dag thuis te houden, dit gebeurt hooguit één dag.  De leerlingen die niet thuis kunnen blijven, worden in andere groepen opgevangen. 

Veel kinderen vinden het fijn om al heel vroeg naar school te gaan. Ze kunnen dan nog een tijdje spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes op het schoolplein. 

Toch vragen we om de kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan. Zeker bij regenachtig weer. Een 10 minuten voor de aanvang van de lessen is vroeg genoeg. Omdat we op tijd met de lessen willen beginnen, gaat de bel een paar minuten eerder. Vervolgens kunnen we om 8.45 uur en om 13.15 uur beginnen met de les.